- خبرنگار اجتماعی - http://socialreporter.ir -

آفرین آمریکایی به طرح هسته ای جوان ایرانی

28 خرداد 1392 @ 1:22 قبل از ظهر

علی البرزی

این ماجرا واقعیت دارد، پژوهشگران دانشگاه برق آمریکا طرح هسته ای جوان ایرانی را پذیرفته اند و به دنبال جذب این جوان در دانشگاه خودهستند.

چند ماه پیش بود که درمصاحبه خود با یک جوان نخبه دانشگاهی – مجید عزتی مصلح- خبر طرحی را منتشرکردیم که اجرایی شدن آن نقش بسزایی در پروژه های عظیم هسته ای در کشور دارد.

بلافاصله پس ازانتشاراین مصاحبه نهادهای مختلفی همچون بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان انرژی اتمی و چند نهاد دیگر  آمادگی خود را برای حمایت های همه جانبه از طرح هسته ای جوان ایرانی اعلام کردند، تماس ها به حدی بود که برای بسیاری ازهمکاران روزنامه این موضوع مسجل شد که مشکلات این جوان نخبه به صورت کامل برطرف می شود و تا چند ماه بعد شاهد بهره برداری از یک پرژه عظیم ملی خواهیم بود.

آفرین آمریکایی [1]

آفرین آمریکایی

اما  پیگیری های  نشان می دهد که نه تنها هیچ حمایتی ازسوی بنیادهای نخپه پرور! برای به ثمرنشستن این طرح انجام نشده، بلکه طرح هسته ای جوان ایرانی مورد تشویق و تایید دانشگاه بین المللی برق آمریکا قرارگرفته است!

این جوان نخبه طرح پژوهشی خود را که درباره خنثی سازی بمب های هسته ای و ازکارانداختن سیستم های الکترونیکی موشک های بردبلند است را برای به سرانجام رساندن و تحقیقات بیشتر برای ۲ دانشگاه داخلی و یک دانشگاه بین المللی ارسال می کند، بعد ازمدتی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت معلم طرح این جوان نخبه را تایید می کنند، اما از حمایت های بعدی خبری نمی شود و تنها برگه تاییده این طرح به دست عزتی مصلح می رسد!

اما همین طرح پژوهشی به دانشگاه برق آمریکا هم ارسال می شود، که اساتید این دانشگاه نه تنها این طرح را تایید می کنند، بلکه مدیرارشد این دانشگاه ضمن پاراف برگه تحقیقات عزتی مصلح و به کاربردن واژه «vere good»،«بسیار خوب» ازاین جوان نخبه رسما دعوت به تحصیل در دانشگاه آمریکا و اقامت در کشورکانادا می کند.

این جوان نخبه ایرانی در حال حاضردو گزینه در مقابل خود دارد: ماندن در وطن و فراموشی طرح پژوهشی خود و رفتن از وطن و پذیرفتن پیشنهاد آمریکایی ها!

البته وی بارها اعلام کرده که عشق به وطن دارد و تحقیقات خود را در کشور ادامه می دهد اما باید نگران بود نگران از روزی که شاهد بهره برداری از پرژوه هسته ای عزتی مصلح در مرکز فضایی ناسا باشیم و«نخبه پروری» برخی مدیران در کشور این جوان ایرانی را هم فراری دهد!

منیع: باز نشر از جوان

این مطلب سال ۸۹ در روزنامه جوان منتشر شده است

Share [2]

پرینت گرفته شده از خبرنگار اجتماعی: http://socialreporter.ir

آدرس پرینت: http://socialreporter.ir/?p=4028

URLs in this post:

[1] Image: http://socialreporter.ir/wp-content/uploads/2013/06/url2.jpg

[2] Image: https://www.addtoany.com/share