- خبرنگار اجتماعی - https://socialreporter.ir -

عملیات نشست و برخاست بالگرد

در این فیلم ها بالگرد بل ۲۱۲ با هدایت نیروهای مستقر در ناوشکن جماران در دو مرحله در جایگاه مخصوص روی عرشه ناوشکن عملیات نشست و برخاست را انجام می دهد.

اجرای عملیات نشست و برخاست بالگرد از روی پد ویژه ناوشکن نیازمند دقت عمل بالا و از حساسیت ویژه ای برخوردار است. در این فیلم زمانی که بالگرد روی عرشه فرود می آید، ناوشکن در حال حرکت است و نیروهای مستقر روی عرشه ناوچه با حرکات ویژه ای خلبان را برای نشست دقیق در محل تعیین شده هدایت می کنند.

ناوشکن جماران [1] در این عملیات کوچکترین اشتباه از نظر هدایت خلبان باعث فرود اشتباه بالگرد در محل دیگری از ناوشکن می شود و احتمال دارد بالگرد در همان حالت پروازی در آب سقوط کند.

* این عملیات در ۴ مرحله انجام می شود:

۱- کاهش ارتفاع بالگرد توسط خلبان

۲-  کم شدن دور موتور و آماده شدن برای فرود

۳- آغاز عملیات هدایت خلبان توسط کادر فنی

۴- نشست بالگرد «AB-212» روی پاشنه ناوشکن

*نکته مهم ۱: به حرکات دست نیروهای مستقر روی عرشه ناوشکن  توجه داشته باشید.

*نکته مهم۲ : کیفیت نسبتا پایین فیلم به دلیل ضبط با تلفن همراه است

*نکته مهم۳: چرخش های دورانی ملخ بالگرد به دلیل سرعت چرخش و وزش باد است.

*فیلم ها را از لینک زیر مشاهده کنید

*فیلم ها از علی البرزی( رزمایش نیروی دریایی در منطقه دریایی تنگه هرمز)

*فیلم اول/ نشست

Get the Flash Player [2] to see this content.

*فیلم دوم/برخاست

Get the Flash Player [2] to see this content.

Share [3]