- خبرنگار اجتماعی - https://socialreporter.ir -

عکس نوشت / خسته نباشی دلاور

این کارگر زحمتکش شهری از خواب سنگینش معلوم است که پس از یک روز کاری خیلی خسته شده و کنار 

خودروهای وطنی، بساط خواب و استراحت پهن کرده است.

بعضی کارها بیشتر آدم را خسته می کند.

ما که از دیدن خواب راحت این دو کارگر زحمتکش، کلی هوس خواب زد به سرمان!

خسته نباشی دلاور , خدا قوت پهلوان

 

عکس : علی البرزی /  برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

کارگر شهرداری [1]

Share [2]