- خبرنگار اجتماعی - https://socialreporter.ir -

عکس نوشت/ بازگشت به گذشته

در سال هایی نه چندان دور برای خرید این شیر های شیشه ای باید با شیشه خالی به مغازه محل مراجعه می کردیم و شیر تاریخ روز را دریافت می کردیم.

در برخی محلات هم باید از صبح شیشه ها را با زنبیل پشت درب مغازه قرار می دادیم تا ماشین توزیع شیر , شیر تاریخ روز را می آورد .

انگار پس از سال ها بازگشت به گذشته داشته ایم و این روزها شیرهای شیشه ای با همان شکل و شمایل گذشته در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود.

عکس : علی البرزی / برای بزرگنمایی کلیک کنید

شیر شیشه ای [1]

Share [2]