- خبرنگار اجتماعی - https://socialreporter.ir -

عکس / سقوط مصالح حتمی است

سازنده ساختمان در حال احداث اطلاعیه ای بزرگ نصب کرده و هشدار داده با این مضمون 🙁 پارک نکنید , سقوط مصالح حتمی است , در صورت بروز حادثه مدیریت پروژه هیچ مسئولیتی نمی پذیرد)

با این وجود خودروها باز هم در کنار ساختمان در حال احداث و درست زیر اطلاعیه هشدار پارک کرده اند.

تحقیقات نشان می دهد بسیاری از شهروندان در جامعه به مقوله هشدار های اجتماعی و شهری چندان اهمیت نمی دهند , چه هشدار ریزش مصالح یک ساختمان باشد و چه هشدار وقوع طوفان و سیل و بسیار موارد دیگر .

این هم به ضعف سیستم آموزشی و رسانه ای جامعه مرتبط می شود که مقوله ای به عنوان هشدار های اجتماعی در اولویت برنامه سازان و متولیان آموزشی قرار نداشته و ندارد, جدی گرفتن هشدار اجتماعی موضوعی است که باید در آموزش های شهروندی در اولویت باشد.

انگار بعضی وقت ها باید حادثه اتفاق بیفتد تا ما برخی هشدار ها را جدی بگیریم.

متن و عکس از : علی البرزی

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

پارک [1]

Share [2]