- خبرنگار اجتماعی - https://socialreporter.ir -

مجلس روی ریل تولید ملی نیست!

علی البرزی

وضعیت این روزهای مجلس به گونه‌ای است که تعدد بیانیه‌ها، ترافیک‌ نامه‌ها و خود شیفتگی برخی از نمایندگان تازه وارد و توجه نداشتن به درخواست‌های مردمی باعث شده است تا روند جاری ساختمان بهارستان درماه های اول آغاز به کار مجلس نهم در بسیاری از فعالیت ها متوقف شود. انگار فصل خزان بهارستان زودتر از موعد مقرر فرا رسیده است!

ریل [1]درشرایطی که درباره اولویت های برنامه ها و فعالیت ها در مجلس نهم نظرات و دیدگاه های گوناگونی مطرح می شود، موضوعی نه تنها از نگاه افکارعمومی و رسانه ها مغفول مانده است بلکه نمایندگان مجلس نهم که به تازگی برمسند نمایندگی تکیه زده اند هم از آن غافل شده‌اند!

کمتر از یک ماه پیش زمانی که هنوزبحث اولویت های کاری نمایندگان مجلس نهم نقل محافل و رسانه ها نبود و در اصطلاح داغ نشده بود، مقام معظم رهبری در سخنان مهمی در دیدار با نمایندگان منتخب مردم با اشاره به ضرورت فعال بودن تمام بخش‌های مجلس نهم ازابتدای آغاز به کار دوره تعیین شده ، تأکید کردند که نمایندگان مواظب باشند تا مسائل حاشیه ای در ابتدای کار و در ماه های نخست آغاز به کارمجلس، باعث بر زمین ماندن امور کشور نشود.

اما این روزها شواهد موجود نشان می‌دهد که نه تنها به این فرمایش رهبری اندک توجهی از سوی تعدادی از نمایندگان نشده است، بلکه مشغله کاری نمایندگان به دلیل درگیرشدن دربرخی حاشیه ها مانند تشریفات اداری و مراجعه به حوزه‌های مربوطه در شهرستان‌های گوناگون کشور، بسیاری از فعالیت‌ها، لوایح، وظایف و طرح‌های مجلس که از مجلس هشتم بر زمین مانده ، با آغاز دور تازه فعالیت های مجلس، همچنان در بایگانی ها خاک می خورد و نمایندگان از آن غافل هستند.

مصداق بارز این گفتار هم تعداد زیادی از لوایح پیشنهادی در کمیسیون‌های مجلس است که این روزها در بایگانی‌های کمیسیون خاک می‌خورد. علاوه بر این، مسکوت ماندن لوایح مهمی همچون لایجه جامع ایثارگران، نامه‌های مردمی، درخواست‌های سازمانی ، نظارت بر پروژه های عمرانی عقب مانده در کشور و وظایف نظارتی مجلس بر سازمان‌های درگیر را هم می‌توان به امور بر زمین مانده اضافه کرد.

به نظرمی‌رسد وضعیت این روزهای مجلس به گونه‌ای است که تعدد بیانیه‌ها، ترافیک‌ نامه‌ها و توجه نداشتن برخی نمایندگان به درخواست‌های مردمی باعث شده تا فعالیت جاری ساختمان بهارستان متوقف شود.

بی‌شک چنانچه این روند همچنان ادامه داشته باشد، امواج بی‌توجهی به آن از یک سو جایگاه اجتماعی نماینده تازه وارد به مجلس را نزد مردم متزلزل می‌کند و از طرف دیگر کم توجهی به وظایف اصلی، نه تنها شخصیت بلکه جایگاه قانونی یک نماینده را روی لبه تیغ قرار داده و نگاه مردم به جایگاه قانونگذاری کشور را تغییر می‌دهد.

فراموش نکنیم، حرکت جهاد گونه دربحث تولید ملی و حمایت از تولیدات داخلی تنها از طریق بدنه فعال جامعه و مردم آغاز نمی شود و این مدیران و متولیان امر هستند که باید نقطه آغاز این جهش عظیم را به بدنه فعال جامعه تزریق کنند. دراین بین دستگاه قانون گذاری کشور نقش مهم و تاثیرگذاری دارد و می تواند حرکت تولید ملی را در ریل مشخص و تعیین کننده خود هدایت کند./ انتهای پیام

*منبع: سایت تولید ملی

*این مطلب در سال ۹۱ در سایت تولید ملی منتشر شده است.

Share [2]